Hoe werken we als koppel ?

Heb je het gevoel dat je met je partner steeds in hetzelfde patroon verzeild geraakt? En hoe vaak jullie ook proberen om op een andere manier ruzie te maken, je steeds vervalt in wederzijdse verwijten? Willi (1975) zag dit reeds in zijn tijd en linkte hier een ontwikkelingstheorie aan die gebaseerd is op het samen groeien enerzijds en op het verder verwijderd worden van elkaar anderzijds. 

Er worden vijf thema’s onderscheiden waarbinnen je samen kan groeien: eigenliefde, zorg, macht, hechting en het mannelijke/vrouwelijke-energiethema. Je voelt je onbewust aangetrokken tot een partner met eenzelfde vastgelopen thema vanuit de hoop dat deze jou hierbinnen verder kan laten evolueren. Dit komt tot uiting in de manier van communiceren, de manier van discussiëren, in de seksualiteitsbeleving, … . 

Binnen koppelreizen gaan we op een ervaringsgerichte manier om met dit thema, zonder te focussen op de bagage die ertoe leidt dat dit een pijnpunt is, maar vooral gericht op hoe jullie als koppel op een andere manier hiermee kunnen omgaan. 

In volgende artikels gaan we de thema’s verder uitlichten, maar hieronder vind je kort terug waarop ze slaan. De thema’s worden bij elk koppel anders getoond, hieronder worden enkele kenmerken opgesomd. 

1. Eigenliefde 

Het thema eigenliefde draait om de vraag: in hoeverre vereist de relatie dat ik me voor mijn partner wegcijfer, en in hoeverre kan ik mezelf blijven? In hoeverre moeten we ons afgrenzen en in hoeverre kunnen we versmelten? 

2. Zorg 

Het zorgthema draait rond hoe je elkaar kan omringen met zorg en bescherming. Koppels die vastzitten in het zorgthema worden bijvoorbeeld geconfronteerd met volgende uitdagingen: de strijd om wie het beste kan zorgen, zelfzorg die zeer miniem aanwezig is, bepaalde zaken niet uitspreken uit schrik om de ander te kwetsen, … . 

3. Macht 

Het machtsthema draait rond de vraag in welke richtinggevende maatregelen de wederzijdse afhankelijkheid en zekerheid in de relatie verzekeren. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door zeer hevige ruzies, controledrang versus chaos, moeite hebben om waardering uit te spreken voor de andere partij, … . 

4. Hechting 

Koppels waarbij het hechtingsthema speelt, worden geslingerd tussen zeer dichtbij iemand willen staan en bijna willen samensmelten, en de nood aan zelfstandigheid en de onafhankelijkheid willen bewaren. Er zijn verschillende hechtingsstijlen waar sprake van kan zijn. 

5. Mannelijke/vrouwelijke-energiethema 

Bij het laatste thema kan er gedacht worden aan de verschillen tussen de mannelijke doe-liefde (tonen dat je iemand graag ziet door praktische zaken in orde te brengen) en de vrouwelijke zorg-liefde (tonen dat je iemand graag ziet door het liefdevol onder woorden te brengen). 

Bronnen 

Cleese, J.; Skinner, R. (1994). Hoe overleef ik mijn familie?. Amsterdam: Rainbow pockets. 

Willi, J. (1983). De partnerrelatie: ontstaan, ontwarren en verhelderen van conflicten. Analyse van het onbewuste samenspel in partnerkeuze en het (echt)paar conflict. Rotterdam: Ad. Donker.