Kinesitherapie

Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie is een samentrekking van de Griekse woorden ‘kinèsis’, wat beweging betekent, en ‘therapeia’, wat zorg of therapie betekent. Door middel van oefentherapie en manuele handelingen zorgt de kinesitherapeut voor een optimale revalidatie. De patiënt moet echter altijd vanuit verschillende standpunten benaderd worden. Dit wil zeggen dat het psychologische, sociale en fysieke aspect niet los van elkaar kunnen gezien worden en dat ze steeds samen behandeld moeten worden. Om terecht te kunnen bij de kinesist, moet je altijd een doktersvoorschrift hebben.

Specialisaties

Ademhalingskinesitherapie

Deze behandeling zorgt ervoor dat de luchtwegen vrijgemaakt worden van slijmen. De behandeling is bij elke patiënt anders en hangt af van de aandoening.

Wat moet je je inbeelden bij ademhalingstherapie?

 • Het aanleren van een correct puffergebruik
 • Het leren spoelen van de bovenste luchtwegen (neusspoelen)
 • (geassisteerde) autogene drainage
 • Het aanleren van huffen i.p.v. hoesten
 • Ademhalingsoefeningen via het gebruik van verschillende toestelletjes (Aerobika/PEP/flutter)

Het is echter ook belangrijk om naast de bovenvermelde behandelmethoden te gaan werken op kracht en conditie om het algemene welzijn en functioneren van de patiënt te behouden. Deze individuele kracht- en conditietraining kan afgesteld worden op de resultaten van de inspanningstest die eventueel in het ziekenhuis werd afgenomen.

Verder ben ik aangesloten bij de ‘Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapeuten’ (BVRK), wat inhoudt dat ik mij zoveel mogelijk bijschool om mijn therapie zo up-to-date mogelijk te houden.

Hartrevalidatie

Voor en na een hartoperatie is het belangrijk om de fysieke conditie te optimaliseren. Via een op maat gemaakt programma dat gebaseerd wordt op de resultaten van de inspanningstest, die eventueel afgenomen werd in het ziekenhuis, werken we hier zo veel mogelijk naartoe.

Diabetes

Een goede fysieke conditie zorgt ervoor dat je diabetes beter onder controle krijgt. Jammer genoeg is het niet vanzelfsprekend om te sporten wanneer je lijdt aan deze chronische aandoening. Samen met de kinesist kan er een individueel programma worden opgesteld en kan je conditie worden opgevolgd.

Fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

De behandeling bij deze aandoeningen is erg divers:

 • Symptomatisch behandelen (triggerpunten in de spier wegwerken)
 • Relaxatietherapie
 • Pacing (het aanleren hoe je activiteit in het dagelijks leven weer moet opbouwen)
 • Het bijhouden van een ‘activiteitendagboek’

‘Algemene’ kinesitherapie

Hiermee worden de veelvoorkomende blessures van de wervelkolom en het bovenste en onderste lidmaat bedoeld.

Welke patiënten kunnen terecht bij mij?

Longaandoeningen: zowel volwassenen, kinderen als baby’s

 • Astma
 • Atelectasen of longverklevingen
 • Bronchiëctasieën
 • Bronchiolitis
 • Bronchitis
 • COPD
 • Longontsteking of pneumonie
 • RSV

Hartaandoeningen

Patiënten die een hartingreep lieten ondergaan of nog een hartingreep moeten ondergaan.

Diabetes-, obesitas-, fibromyalgie- en CVS-patiënten

Algemene kinesitherapie

 • rugaandoeningen
 • nekaandoeningen
 • sportblessures
 • spierscheur
 • tenniselleboog/golferselleboog
 • pubalgie
 • enkeldistorsie
 • kruisbandletsels
 • meniscusletsel

Werkwijze

De eerste consultatie bestaat grotendeels uit een vraaggesprek waarbij er zoveel mogelijk geprobeerd wordt het probleem in kaart te brengen. Op basis hiervan zal de behandeling voor u of uw kind opgesteld worden.

Nadat de behandelingen zijn afgerond, wordt er steeds een verslag gemaakt en verstuurd naar de behandelende arts.

Ook huisbezoeken zijn mogelijk.

Wat dien je mee te brengen naar de 1ste afspraak?

 • Doktersvoorschrift
 • Klevertje van de mutualiteit
 • Eventueel aërosols en/of puffers die je gebruikt
 • Eventueel uitslagen van de spirometrie en/of inspanningstest uit het ziekenhuis

Tarieven

Voor kinesitherapie is er steeds een voorschrift van de arts nodig. Na enkele behandelingen krijg je van Amy een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp mee’ waarmee een deel wordt terugbetaald door de mutualiteit. Een kine-sessie duurt 30 minuten. Een sessie relaxatie-therapie zonder voorschrift duurt ongeveer 40-45 minuten.

Amy is een gedeconventioneerd kinesitherapeut. In de onderstaande tabel kan je de tarieven voor een consult vinden.

1ste consultatie (courant) € 36
Opvolgende consultatie € 29
Relaxatietherapie op voorschrift € 29
Relaxatietherapie zonder voorschrift (langere sessie) € 45
Supplementen (tape, teraband, …) € 3
Huisbezoek € 34
Lactaattest basic (test + basisverslag) € 95
Lactaattest met trainingsadvies en verslag € 125
Hertest lactaat in hetzelfde jaar € 65

 

Indien je een verhoogde tegemoetkoming hebt (WIGW ..1/..1), worden de standaardtarieven die door het RIZIV zijn vastgelegd, gebruikt. Je krijgt dan ook iets meer terugbetaald door de mutualiteit. Als je hier vragen over hebt of meer info over wenst, kan je Amy steeds contacteren.

Na elke behandeling kan er betaald worden met de Payconiq/Bancontact-app of cash.

Ontmoet onze therapeut(en)

Pauline Goossens

Kinesitherapeut

Amy Puis

Kinesitherapeut & seksuoloog