Logopedie & audiologie

Logopedie

Wat is logopedie?

Logopedie houdt het onderzoeken, behandelen en begeleiden in van spraak-, taal-, leer-, slik- en stemstoornissen. Ook personen met gehoorproblemen (bijvoorbeeld na het implanteren van een cochleair implantaat) kunnen bij een logopediste terecht voor hoorrevalidatie.

Er wordt steeds gestart met een anamnese- of intakegesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek.

Nadien zal er een onderzoek worden gepland waarbij de problemen in kaart worden gebracht om zo, aan de hand van de onderzoeksresultaten, een adequaat behandelingsplan op te stellen.

Voor wie?

  • Kinderen en jongeren met problemen op schools vlak (lees-, spelling- en rekenproblemen, alsook ‘leren leren’)
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die problemen ondervinden op gebied van spraak, taal, gehoor, stem en slikken.

Audiologie

Wat is audiologie?

Audiologie staat voor alles wat te maken heeft met het gehoor en het evenwicht. Wanneer dit zintuig ons in de steek laat, hebben we een gevoel van ‘gemis’. Ons gehoor is daarom van cruciaal belang. De achteruitgang van het gehoor of zelf een volledig verlies van het gehoor heeft een enorme impact op onze belevingswereld en emotioneel welbevinden.

Ik help je daarom graag met al je (h)oorwensen. Naast het aanbieden van hoortoestellen en gehoorbescherming op maat geef ik ook lipleestraining en tinnitustherapie. Zo ga ik voor het totaalplaatje en sta ik er op jullie de beste zorgen te verlenen! Op jouw maat, op jouw tempo.

Voor wie?

  • Kinderen, jongeren en volwassenen met aangeboren en/of verworven gehoorverlies
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die gehoorbescherming op maat wensen
  • Personen die nood hebben aan tips, advies en/of begeleiding omtrent slechthorendheid, alsook het aanleren van communicatiestrategieën.

Waarvoor kan je bij Kathleen terecht?

Hoortoestelaanpassing op jouw maat, op jouw tempo

Ik bied een betrouwbare selectie hoortoestellen aan, die zullen aangepast worden aan jouw noden, wensen en behoeften. Samen gaan we op zoek naar een hoortoestel op jouw maat met de nodige ondersteuning.

Gehoorbescherming

Lawaai-, zwem- en slaapdoppen op maat. Veiligheid en comfort verzekerd.

Hoortraining

Hulp bij het ‘leren luisteren’ met hoorapparaten en/of cochleaire implantaten.

Spraakafzien

Op basis van het mondbeeld, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal kan je je gesprekstechnieken verbeteren om de communicatie vlotter te laten verlopen.

De training kan zowel individueel als in groep worden aangeboden. Erg interessant om samen met je omgeving aan deel te nemen!

Tinnitustherapie

Informatie en counseling, relaxatietherapie en/of cognitieve gedragstherapie en Tinnitus Retraining Therapy (TRT; deze therapie richt zich eveneens op counseling en op geluidstherapie).

Ontmoet onze therapeut(en)

Kathleen Lennartz

Logopediste-audiologe