Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele (onze handen zijn ons instrument) geneeswijze die zich richt op het onderzoeken en behandelen van bewegingsbeperkingen in het lichaam.

De osteopaat gaat steeds op zoek naar de oorzaak van een bewegingsbeperking. En deze bevindt zich vaak op een andere plaats in het lichaam dan waar de klachten optreden.

Er wordt steeds gewerkt op 3 systemen:

 1. Het pariëtale systeem: spieren, pezen, botten, gewrichten
 2. Het viscerale systeem: de organen, fascia, bloedvaten, lymfevaten
 3. Het craniosacrale systeem: de schedel, de wervelkolom, het heiligbeen, het zenuwstelsel

Deze drie systemen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar constant. Vandaar dat een probleem in het ene systeem zich kan uiten aan de hand van symptomen in het andere.

De therapie is gebaseerd op enkele principes:

 • de wisselwerking tussen structuur en functie: Het intact zijn van een structuur is essentieel voor het goed functioneren ervan.
 • het lichaam is een biologische eenheid: Alle structuren en alle functies zijn met elkaar onafscheidelijk verbonden
 • het lichaam bezit zelfregulerende mechanismen: Het lichaam vertoont de natuurlijke eigenschap zich in een zo goed mogelijk evenwicht te houden

To find Health should be the object of the physician. Anyone can find disease.” 

Voor wie?

Jong en oud

Ook voor baby’s en kinderen kan osteopathie heel nuttig zijn. Het gaat om dezelfde principes, maar natuurlijk met andere, steeds zachte technieken. (van ‘kraken’ is hier geen sprake). Vaak wordt de behandeling dan ook als aangenaam ervaren en kan het gebeuren dat baby’s in slaap vallen tijdens een behandeling.

Let op! Osteopathie is hierbij een aanvullende geneeswijze en neemt niet de plaats van een kinderarts of huisarts in.

Tijdens de zwangerschap staan de nek, de schedel en schedelnaden onder een enorme druk. Ook tijdens de geboorte komt de baby onder enorme krachten te staan en is het voor een baby’tje een stressvolle gebeurtenis.

Na een normale bevalling in normale omstandigheden, heeft de baby het vermogen om zelf te herstellen van deze zware krachten die op het hoofdje en lichaam inwerken.

Maar soms loopt een bevalling anders dan verwacht. bv. een keizersnee, stuitligging, gebruik van hulpmiddelen zoals een zuignap of forceps, langdurig verblijf in het geboortekanaal, zeer snelle geboorte, etc… Het resultaat kan zijn dat de baby niet in staat is om zelf te recupereren van de effecten van de geboorte.

De ontwikkeling tijdens de groei van je kindje is bepalend voor zijn of haar toekomst. Hierbij is belangrijk te weten dat bepaalde lichamelijke spanningen dit proces kunnen verstoren. Met als gevolg dat je baby of kind zich zal ontwikkelen op een asymmetrische manier. Met uiteenlopende klachten als gevolg.

Scoliose bij kinderen
Voorbeeld scoliose

Niet enkel bij volwassenen is het nuttig om preventief te behandelen, maar ook voor baby’s is het aan te raden om op controle te komen. Ook indien je baby geen klachten heeft. Hoe sneller hoe beter. kort na de geboorte kunnen spanningen en blokkades vaak makkelijk behandeld worden. Maar hoe langer ze aanwezig blijven, hoe moeilijker het wordt.

Emma Herman is gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en kinderen.

Zwangere vrouwen

Voor u zwanger bent kan u al bij een osteopaat terecht. Reeds aanwezige klachten kunnen verholpen worden en de rest van het lichaam wordt voorbereid om de zwangerschap in alle rust te beginnen en om optimaal ervan te kunnen genieten. Wanneer het moeilijk is om zwanger te worden kan u ook bij een osteopaat terecht. Fixaties, slechte bezenuwing, verminderde doorbloeding, kanteling van de baarmoeder,… kunnen verholpen worden waardoor de kansen op bevruchting en innesteling van het vruchtje stijgen.

Zwanger zijn is zeker geen contra-indicatie voor een osteopatische aanpak.  Tijdens een osteopathische behandeling worden de mobiliteit, de doorbloeding en de bezenuwing van het hele lichaam geoptimaliseerd om klachten te verbeteren en te vermijden op lange termijn.

Ook na de bevalling kan het nuttig zijn een osteopaat te raadplegen. Het bekken wordt tijdens de zwangerschap en zeker tijdens de bevalling zodanig beproefd, dat het onmiddellijk nadien of soms pas een tijd later rugklachten, nekklachten, hoofdpijn en soms zelfs postnatale depressie in de hand kan werken.

Sporters
Screening

Tijdens een osteopatische screening kijken we niet alleen met onze holistische bril naar  dysfuncties en bewegingsverliezen in je lichaam.

We zoomen ook specifiek in op je lifestyle.

Het begrip omvat vele factoren zoals slaap, voeding, training, atheletisch vermogen, conditie etc.

Maar ook de psyche kan een grote rol spelen in je prestaties.

Een atleet die geen goede mental state heeft gaat submaximaal presteren.

“ angst is een boeman in je sportprestaties “

Elke invloed wordt zorgvuldig gescreend en samen gaan we op zoek naar het beste gepersonaliseerde plan voor jou als sporter.

Om een zo compleet mogelijke aanpak aan te bieden werken we samen met complementaire therapieën en professionals in dit vakgebied.

“ stress en chronisch slaaptekort zijn sluipmoordenaars in je sportprestatie”

Een bredere visie op de sporter en sportletsels is belangrijk om een fundamentele steunpilaar te zijn voor de sporter om pijnvrij en blessure vrij zijn/haar doelstellingen te behalen.

Preventie

“ preventie is je krachtigste wapen “

We kunnen ons lichaam hypothetisch vergelijken met een auto.

Zo zal een F1 racewagen veel sneller zijn banden en onderdelen verslijten dan een gewone wagen.

Het onderhoud is dan ook logischerwijze veel frequenter nodig om prestaties te kunnen blijven leveren.

“ Beter voorkomen dan genezen “

Als je als sporter of topsporter constant  hoge eisen stelt aan je lichaam is het een evidente zaak dat je belasting en belastbaarheid in evenwicht moeten zijn.

Als de belastbaarheid daalt liggen blessures op de loer.

Als osteopaat kunnen we het lichaam finetunen voor een optimale prestatie , sneller herstel en veilig en gezond bewegen.

Alle facetten komen hierin terug en wij zoeken naar de meest efficiënte balans voor jouw lichaam binnen je sportdiscipline.

Het is tegenwoordig in de media niet meer vreemd dat een sportploeg of individuele sporter begeleid word door een osteopaat.

De ondersteuning zorgt ervoor dat de sporter sneller herstelt na inspanningen en preventief helpt om blessures te voorkomen of sneller te verhelpen.

“ luister naar je lichaam en neem wijze beslissingen “

Bedrijven

“ binnen een bedrijf is preventie en een slim zorgbeleid de sleutel “

Bedrijfsosteopathie is een slimme oplossing om het ziekteverzuim van uw werknemers onder controle te houden.

De laatste jaren is er een stijgende tendens van kort- en langdurig werkverzuim door rug, nek en andere gezondheidsproblemen. Meer dan 40% van het werkverzuim door ziekte zou toe te schrijven zijn aan deze musculo-skeletale problemen.

De overheid verplicht bedrijven een beleid te hanteren om stress en burn-out problematiek tegen te gaan.

WE Care groepspraktijk hanteert een preventieve interventie om het ziekteverzuim te reduceren en werknemers weer fit op de werkvloer te krijgen.

Wij stellen een professionele formule samen op maat voor uw bedrijf en uw werknemers.

Naast preventieve interventies geven wij ook specifieke adviezen, voordrachten en workshops over risicobeperking.

Met welke klachten kan je bij een osteopaat terecht?

Baby’s
 • Spijsverteringsklachten
 • Reflux
 • Darmkrampen
 • Stoelgang problemen
 • Voorkeurshouding / asymmetrieën
 • Dwangstand van het hoofdje. (slecht kunnen draaien van het hoofdje naar een zijde)
 • Torticollis (scheefhals)
 • Vaak overstrekken, lichaam als een boog opspannen
 • Afplatting
 • Neus keel oor – problemen (otitis, rhinitis, sinusitis, recidiverende verkoudheden)
 • Huilbaby
 • Onrust, vaak schrikken
 • Slaapproblemen
 • Problemen bij het voeden, niet goed functioneren van de zuigreflex en/of slikreflex
 • Na trauma / val
Kinderen
 • Buikpijn
 • Slaapproblemen
 • Gedrags- en concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Rugpijn
 • Scoliose
 • Torticollis (scheefhals)
 • Houdingsproblemen
 • Vertraagde motorische ontwikkeling vb. niet kruipen
 • Hoofdpijn
 • Orthodontie
 • Neus-, keel- en oorproblemen, luchtwegproblemen
Volwassenen

Hieronder vindt u een lijstje van de klachtregio’s die osteopaten het meest tegenkomen. Staat de klacht waarvoor u hulp zoekt er niet bij, aarzel dan niet contact op te nemen en vraag of wij iets voor u kunnen betekenen.

 • Gewrichtsklachten, klachten ter hoogte van de wervelkolom
 • Bekkenklachten, ook tijdens of na zwangerschap
 • Posttraumatische klachten
 • Hoofdpijn, KNO-problemen, duizeligheid
 • Chronische buikklachten zonder aanwijsbare anatomische oorzaak zoals PDS, obstipatie, incontinentie of pijnklachten ten gevolge van adhesies na buikoperaties.
 • Onbegrepen lichamelijke klachten

Een osteopaat onderzoekt en behandelt altijd het gehele lichaam.

SER (Somato Emotionel Release)

Somato Emotionel Release is het loslaten van emotionele blokkades in het lichaam, via het lichaam.

De meeste klachten die we kunnen ervaren worden veroorzaakt door een trauma. Een trauma kan emotioneel of fysiek van aard zijn. Meestal is het een combinatie van beiden. De emotionele component en de expressie van een emotie kan worden vastgehouden of onderdrukt. Slecht verwerkte en/of verdrongen emoties kunnen zich in het lichaam vastzetten en zo een verstoring van het functioneren veroorzaken.

SER is een therapeutisch proces dat helpt om achtergebleven effecten van een trauma en daarmee geassocieerde negatieve emotionele ervaringen te verwerken.

Men krijgt meer inzicht, meer ruimte en rust in de problematiek.

Als tijdens het onderzoek een emotionele blokkade wordt gevonden, wordt dit met de patiënt besproken. De patiënt bepaalt zelf of en wanneer er naar de oorzaak van de blokkade kan gekeken worden. Soms zijn mensen er nog niet aan toe om aan het emotionele aspect van een klacht te werken, deze keuze wordt altijd door de therapeut gerespecteerd.

Ontmoet onze therapeut(en)

Emma Herman

Osteopaat

Specialisatie baby’s en kinderen

Wouter Heijen

Osteopaat

Specialisatie (top)sporters

osteopathie

Elize George

Osteopaat