Psychotherapie

Psychotherapie is zowel individueel voor kinderen en (jong)volwassenen. Ook als gezin of als koppel ben je welkom. Door samen in gesprek te gaan, gaan we op zoek naar de aanwezig sterktes en naar de kleine verschillen. We werken samen op een actieve manier om terug verbinding te creëren.

Voor wie is psychotherapie?

Gezinnen

Koppels

Kinderen en jongeren

Volwassenen

Gezinstherapie

Binnen de gezinstherapie wil ik alle gezinsleden een stem geven. Hiervoor is het niet nodig dat alle gezinsleden elke keer aanwezig zijn. Er wordt gekeken welke gezinsleden worden uitgenodigd voor het volgende gesprek.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een gezin op gesprek komt:

 • Veel ruzies binnen het gezin
 • Een moeilijke gebeurtenis voor het gezin
 • Beginnende puberteit
 • Scheiding van ouders
 • Niet kunnen praten met de kinderen

Samen met het gezin wordt er gezocht naar krachten die aanwezig zijn (zowel binnen als buiten het gezin) en naar kleine verschillen. Hierbij vind ik het belangrijk dat ik met de gezinsleden kan samenwerken en te kijken naar de redenen waarom het gezin komt. Ik werk graag op een actieve manier zodat ook kinderen betrokken worden in de begeleiding. Hoe dan ook blijft het gezin expert van hun verhaal.

Relatietherapie

Tijdens koppeltherapie vind ik het belangrijk dat allebei de partners zoveel mogelijk aanwezig zijn. Uiteraard kan de ene parter al meer ‘klaar’ zijn om in dit proces te starten dan de andere, maar ik streef ernaar om van in het begin zoveel mogelijk de verbinding tussen de partners te zoeken.

In elke relatie heb je momenten dat je het niet meer ziet zitten met de andere persoon en dat je het gevoel krijgt dat jullie elkaar niet meer begrijpen. Als jullie het gevoel hebben dat jullie er niet meer uitgeraken met de hulp van elkaar, familie of vrienden, kan het aangewezen zijn om professionele hulp te zoeken.

De verschillende thema’s die kunnen spelen tussen een koppel zijn allerhande:

 • Het gevoel hebben elkaar niet meer te vertrouwen
 • Constante ruzies
 • Naast elkaar leven
 • Overspel
 • Geen troost vinden bij elkaar
 • Kwetsuren
 • Niet meer kunnen praten

Tijdens de koppeltherapie probeer ik deze bezorgdheden samen te bespreken en het koppel aan het werk te zetten, zodat ze meer zicht krijgen op de visie en behoeften van de ander en van zichzelf. Dit is een proces waarvoor voldoende tijd wordt genomen, zodat partners elkaar terug leren vertrouwen en niet terecht komen in een vicieuze cirkel van verwijten en ruzies. Ook hierbij wordt er tijd gemaakt voor wat er wel goed loopt en wordt er gezocht naar steunbronnen in de omgeving van beide partners.

Individuele therapie

Kinderen en jongeren

Met kinderen en jongeren werk ik op een speelse manier en zoek ik samen met hen naar zaken die ondersteunend kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om de ouders te betrekken in dit proces en te proberen om ook met hen het gesprek aan te gaan. Hierbij is het belangrijk dat ik tevens buiten de therapieruimte kan gaan met kinderen en jongeren, als dit helpt om een betere vertrouwensrelatie op te bouwen en samen met hen een pad te bewandelen.

De verschillende redenen waarom kinderen en jongeren in begeleiding kunnen komen, zijn:

 • Laag zelfbeeld
 • Traumatische ervaringen
 • Gedrags- en emotionele problemen
 • Faalangst
 • Scheiding ouders
 • Leerproblemen
 • Angst

Ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking zijn welkom bij mij. Samen met hen en hun ouders zoek ik naar manieren die hen kunnen helpen met de bezorgdheden die worden ervaren.

Volwassenen

Volwassenen zijn ook welkom in mijn praktijk. Naast gesprekken, poog ik tevens op creatieve manieren hen aan het werk te zetten, zodat ze aan de slag gaan met de bezorgdheden die ervaren worden.

Bij deze therapeut(en) kan je terecht voor psychotherapie

Sofie Daeyaert

Orthopedagoog - Relatie- en gezinstherapeut

Sofie Daeyaert

Orthopedagoog- Relatie- en gezinstherapeut

Maak een afspraak

Klik door op één van bovenstaande therapeuten voor hun rechtstreekse contactgegevens om een afspraak te maken. Of neem contact op via onze algemene gegevens: