Ik hoor je wel, maar ik versta je niet.

Met de vijf zintuigen waarover we als mensen beschikken, beleven we de wereld om ons heen. We zien onze (klein)kinderen, familie, vrienden,…en horen ze lachen, we voelen hun zoen op onze wang, we ruiken de geur van een vers gemaakte maaltijd waar we daarna met heel veel smaak van genieten. Het zijn dé instrumenten die ons helpen dingen te beleven en te communiceren.

Wanneer één van deze zintuigen ons in de steek laat, hebben we een gevoel van ‘gemis’. Ons gehoor is daarom van cruciaal belang. De achteruitgang van het gehoor of zelf een volledig verlies van het gehoor heeft een enorme impact op onze belevingswereld en emotioneel welbevinden. Tijd om hier even bij stil te staan.

Wat zijn (vaak) de eerste signalen van gehoorverlies?

• Je vindt dat de omgeving mompelt en onvoldoende articuleert

• Moeite om gesprekken te kunnen volgen in groep en/of met veel achtergrondlawaai

• Problemen met lokalisatie van geluiden

• De tv of de radio moet steeds luider

• Nood aan herhaling

Bij de eerste tekenen van gehoorverlies merkt men wel een verschil op naar verstaanbaarheid, maar is de impact meestal nog niet zo groot dat men dit nodig vindt te vernoemen en/of te (h)erkennen. Pas wanneer het gehoor zich schrap zet een duik te nemen is het steeds moeilijker en moeilijker het gehoorverlies te ‘verstoppen’. Zowel de persoon met gehoorverlies als de omgeving merkt veranderingen op. Het is belangrijk op dat punt in te grijpen. Of het nu gaat om ouderdomsdoofheid, lawaaischade of gehoorverlies omwille van een andere oorzaak, hulp is van belang wanneer dit een invloed gaat hebben op ons sociaal leven, op ons ‘zijn’. En laat dat nu net het moeilijkste zijn: hulp vragen.

Toch is het belangrijk om op zoek te gaan naar de juiste aanpak. Eén die voor jóu werkt.

Wat kunnen we doen?

 • preventief:
  • Bescherm je oren met oordoppen op maat wanneer je wordt blootgesteld aan luide geluiden
 • Vermoeden van gehoorverlies?
  • laat je gehoor vrijblijvend én gratis testen
 •  Gehoorverlies?
  • zoek een hulpmiddel op maat
  • leer gebruik maken van spraak-afzien (liplezen)
  • leer opnieuw luisteren met je hoorhulpmiddel a.d.h.v. hoortraining


(H)erkennen, aanvaarden en aanpakken. Drie belangrijke kernwoorden die een cruciale rol spelen binnen de gehoorproblematiek. Daar voegen we een goede begeleiding aan toe, zowel aan de persoon met gehoorproblemen als aan de omgeving. Om uiteindelijk te komen tot hogere slaagkansen, te geloven dat het de moeite loont en te weten dat men er iets aan kan doen!